Regulamin

Regulamin

Witaj w MediaCraft.Video!

Niniejsze warunki określają zasady korzystania z witryny MediaCraft Dariusz Makaruk, znajdującej się pod adresem www.mediacraft.video.

Dostęp do tej strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Nie kontynuuj korzystania z MediaCraft.Video, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Następująca terminologia dotyczy tych Warunków, Oświadczenia o prywatności i Informacji o odpowiedzialności oraz wszystkich Umów:

 • “Klient”, “Ty” odnosi się do osoby korzystającej z tej strony i akceptującej warunki Firmy.
 • “Firma”, “My” odnosi się do naszej Firmy.
 • “Strona”, “Strony” lub “My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas.

Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i rozważenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w celu spełnienia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia usług określonych przez Firmę, zgodnie z obowiązującym prawem Polski. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej i/lub on/ona, są traktowane wymiennie i odnoszą się do tego samego.

Korzystamy z plików cookie. Dostęp do MediaCraft Video oznacza zgodę na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności MediaCraft Dariusz Makaruk.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, abyśmy mogli pobrać informacje o użytkowniku podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonowanie pewnych obszarów, co ułatwia odwiedzającym korzystanie z naszej witryny. Niektórzy z naszych partnerów reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, MediaCraft Dariusz Makaruk i/lub jego licencjodawcy posiadają prawa autorskie do wszystkich materiałów na MediaCraft Video. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Możesz uzyskiwać dostęp do tej witryny wyłącznie do własnego użytku, zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Sprzedawać, wynajmować lub sublicencjonować materiału z witryny MediaCraft.video (nie dotyczy to oryginalnego materiału produkowanego i licencjonowanego dla Ciebie, jeśli jesteś naszym Klientem)
 • Powielać, kopiować lub reprodukować materiał z witryny MediaCraft.video
 • Redystrybuować treść z witryny MediaCraft.video bez naszej pisemnej zgody

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać od dnia jej zawarcia.

Linkowanie do naszej treści

Wszystkie organizacje mogą linkować do naszej strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody, w szczególności:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą linkować do naszej strony w taki sam sposób, jak linkują do stron innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane przedsiębiorstwa na skalę systemową, z wyjątkiem organizacji non-profit, centrów handlowych dla organizacji charytatywnych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą linkować do naszej strony.

Te organizacje mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie, pod warunkiem, że link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia czy aprobaty linkującej strony i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

iFrames

Bez wcześniejszej zgody i pisemnego pozwolenia nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie będziemy odpowiedzialni za treść pojawiającą się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się nas chronić i bronić przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej strony internetowej. Żaden link nie powinien pojawiać się na żadnej stronie internetowej, który można by interpretować jako zniesławiający, obsceniczny lub kryminalny, lub który narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Politykę Prywatności

Zastrzeżenie praw

Usunięcie linków z naszej strony

Jeśli znajdziesz na naszej stronie link, który z jakiegokolwiek powodu uznasz za obraźliwy, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami i poinformować nas. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia ani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie zapewniamy ich kompletności czy dokładności; ani też nie obiecujemy, że strona będzie dostępna, czy że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony i korzystania z tej strony. Nic w tym zrzeczeniu się odpowiedzialności nie:

 • ograniczy lub wyłączy naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczy lub wyłączy naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub fałszywe przedstawienie faktów;
 • ograniczy żadne z naszych lub Twoich zobowiązań w sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
 • wykluczy żadne z naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach tego zrzeczenia:

 • (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz
 • (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z tego zrzeczenia, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu oraz naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.