Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach dotyczących prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych, aby dostarczyć i ulepszyć Usługę. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i użycie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenia zdefiniowane w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

W odniesieniu do niniejszej Polityki Prywatności:

 • Powiązane oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie “kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów w kapitale lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania na wybory dyrektorów lub innych organów zarządzających.

 • Firma (zwana dalej “Firma”, “My”, “Nam” lub “Nasza” w niniejszej Umowie) odnosi się do MediaCraft Dariusz Makaruk, ul. Erazma Ciolka 12, 00-424 Warszawa, Polska, EU.

 • Ciasteczka to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie wśród wielu jej zastosowań.

 • Kraj odnosi się do: Polska

 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Usługa odnosi się do Strony internetowej.

 • Dostawca usług oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się to do firm trzecich lub osób fizycznych zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane o użyciu odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do MediaCraft Studio, dostępnego z https://www.mediacraft.video

 • Ty oznacza osobę fizyczną dostępującą lub korzystającą z Usługi, lub firmę, lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna dostępuje lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Zbieranie i Używanie Twoich Danych Osobowych

Rodzaje Zbieranych Danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację osoby, które mogą być używane do kontaktowania się z Tobą lub identyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane o użyciu

Dane dotyczące użycia

Dane dotyczące użycia są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Mogą one zawierać informacje takie jak adres IP Twojego Urządzenia, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń oraz inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym, ale nie ograniczając się do, rodzaju używanego przez Ciebie urządzenia mobilnego, unikalnego ID Twojego urządzenia mobilnego, adresu IP Twojego urządzenia mobilnego, Twojego systemu operacyjnego, rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, unikalnych identyfikatorów urządzeń oraz innych danych diagnostycznych.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz Naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i ciasteczka

Używamy ciasteczek i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić działania na Naszej Usłudze i przechowywać pewne informacje. Używane przez nas technologie śledzenia obejmują, ale nie ograniczają się do, sygnały beacons, tagi oraz skrypty w celu zbierania i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania Naszej Usługi.

Of course, here’s the translation:

 • Ciasteczka lub Ciasteczka Przeglądarki. Ciasteczko to mały plik umieszczony na Twoim Urządzeniu. Możesz instruować swoją przeglądarkę, by odrzucała wszystkie ciasteczka lub wskazywała, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jednakże, jeżeli nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeśli nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki, by odrzucała ciasteczka, nasza usługa może używać ciasteczek.

 • Beacony internetowe. Pewne sekcje naszej Usługi oraz nasze e-maile mogą zawierać małe elektroniczne pliki znane jako beacony internetowe (nazywane również clear gifs, tagami pikselowymi i pojedynczymi gifami pikselowymi), które pozwalają Firmie, na przykład, liczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli e-mail oraz na inne związane z tym statystyki (na przykład, rejestrowanie popularności pewnej sekcji i weryfikowanie integralności systemu i serwera).

Ciasteczka mogą być “Stałe” lub “Sesyjne”. Stałe ciasteczka pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy jesteś offline, podczas gdy Ciasteczka Sesyjne są usuwane, jak tylko zamkniesz swoją przeglądarkę.

Używamy zarówno ciasteczek sesyjnych, jak i stałych w następujących celach:

 • Niezbędne / Istotne Ciasteczka

 • Typ: Ciasteczka Sesyjne

 • Administrowane przez: Nas

 • Cel: Te ciasteczka są niezbędne, aby dostarczać Ci usługi dostępne przez stronę internetową i umożliwić Ci korzystanie z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych ciasteczek usługi, o które prosiłeś, nie mogą być dostarczone, a my używamy tych ciasteczek tylko po to, aby dostarczyć Ci te usługi.

Ciasteczka Polityki / Akceptacji Powiadomień Ciasteczkowych

 • Typ: Stałe Ciasteczka

 • Administrowane przez: Nas

 • Cel: Te ciasteczka identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie ciasteczek na stronie.

Ciasteczka Funkcjonalności

 • Typ: Stałe Ciasteczka

 • Administrowane przez: Nas

 • Cel: Te ciasteczka pozwalają nam pamiętać wybory, które robisz, gdy korzystasz ze strony, takie jak zapamiętywanie twoich danych logowania czy preferencji językowych. Celem tych ciasteczek jest dostarczenie Ci bardziej personalizowanego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania twoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz ze strony.

Aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach, które używamy, oraz o Twoich wyborach dotyczących ciasteczek, odwiedź naszą Politykę Ciasteczek lub sekcję Ciasteczka w naszej Polityce Prywatności.

Używanie Twoich Danych Osobowych

Firma może używać Danych Osobowych w następujących celach:

 • Aby dostarczać i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować jej używanie.

 • Aby zarządzać Twoimi Prośbami o Wycenę: zarządzać i odpowiadać na Twoje wiadomości, które wysyłasz do nas, jeśli poprosisz nas o wycenę lub podasz swoje dane wypełniając formularze kontaktowe.

 • Dla realizacji umowy: rozwój, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś, lub jakiejkolwiek innej umowy z Nami poprzez Usługę.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Kontaktować się z Tobą przez e-mail, telefony, SMS lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej w związku z funkcjonalnościami, produktami lub usługami, w tym aktualizacjami naszej oferty, kiedy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

 • Aby dostarczać Ci wiadomości, specjalne oferty i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy i które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o których pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Obsługiwać i zarządzać Twoimi prośbami do Nas.

 • W innych celach: Możemy używać Twojej informacji w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określenie skuteczności naszych kampanii promocyjnych i ocena oraz poprawa naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twojego doświadczenia. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej usługi oraz aby się z Tobą skontaktować. Podmiotom powiązanym: Możemy udostępniać Twoje informacje naszym podmiotom powiązanym, w tym przypadku wymagamy, aby te podmioty przestrzegały niniejszej Polityki Prywatności. Podmioty powiązane obejmują naszą spółkę matkę oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.

 • Z Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane w związku z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i polityk.

Firma będzie również przechowywać dane dotyczące korzystania w celach analizy wewnętrznej. Dane te są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, chyba że są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej usługi, lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przenoszenie Twoich danych osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych firmy oraz w innych miejscach, gdzie znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że te informacje mogą być przenoszone do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę Prywatności poprzez przekazanie nam takich informacji oznacza Twoją zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszystkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a przenoszenie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych informacji osobistych.

Usunięcie Twoich danych osobowych

Masz prawo usunąć lub poprosić nas o pomoc w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

Możesz się z nami skontaktować, aby poprosić o dostęp do danych, ich poprawienie lub usunięcie jakichkolwiek informacji osobistych, które nam dostarczyłeś.

Zwróć jednak uwagę, że możemy być zobowiązani zachować pewne informacje, gdy mamy do tego obowiązek prawny lub prawną podstawę.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli firma będzie zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przeniesione. Poinformujemy Cię zanim Twoje dane osobowe zostaną przeniesione i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Organizacje publiczne

W pewnych okolicznościach firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania od władz publicznych (np. sąd lub agencja rządowa). Inne wymogi prawne Firma może ujawnić Twoje Dane Osobowe w dobrej wierze, sądząc, że taki krok jest konieczny w celu:

Dopełnienia obowiązku prawnego

Ochrony i obrony praw lub mienia Firmy

Zapobiegania lub badania potencjalnego złego postępowania w związku z Usługą

Ochrony osobistego bezpieczeństwa Użytkowników Usługi lub ogółu społeczeństwa

Ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest 100% bezpieczna. Dążymy do korzystania z komercyjnie akceptowalnych środków ochrony Twoich Danych Osobowych, ale nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie informacji umożliwiających identyfikację od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od kogoś poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzicielskiej, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich informacji i Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zaczniemy zbierać i używać tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link od innej firmy, zostaniesz przekierowany na stronę tej firmy. Zdecydowanie radzimy zapoznać się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli nad treścią, politykami prywatności ani praktykami żadnych stron trzecich ani usług.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię przez e-mail i/lub wyraźne powiadomienie w naszej Usłudze przed wejściem w życie zmiany i zaktualizujemy datę “Ostatniej aktualizacji” na górze tej Polityki Prywatności.

Zalecamy, abyś okresowo przeglądał tę Politykę Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w tej Polityce Prywatności wchodzą w życie, gdy są publikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Przez e-mail: makaruk@mediacraft.video